14 Sty

DOTYKOWE SPOSTRZEŻENIE

Przy tym spostrzeżenia dotykowe miewają zwykle wartość kontroli dodatkowej. Ważne skądinąd spostrzeżenia słuchowe (np. mowa, śpiew, muzyka, ha­łasy itp.) „uprzedmiotowia się” w sposób wzrokowy, np. w formie słów pisanych, nut, wykresów, fal dźwiękowych itp.W ogólnym ujęciu ideały nauki nowożytnej były początkowo w zasadzie empirystyczne. Tkwiła w nich przemożna wiara w wartość poznania zmysłowego, w szczególności wzrokowego. Gdy jednak z czasem poczęto uogólniać odkrycia i opracowywać teorie naukowe, zwłaszcza teorie mechaniki, stopniowo zaczęto korygować empiryzm Bacona i jemu podobnych i uzupełniać go wyrazami uznania dla abstrakcji rozumowych; co prawda dla abstrakcji wyłaniających się z naukowego doświadczenia zmysło­wego. W parze z tym procesem szedł rozwój matematyki jako in­strumentu poznania naukowego, i to zarówno na odcinku doświad­czalnych pomiarów, jak też abstrakcyjno-teoretycznego opisu zja­wisk.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *