14 Sty

FIZYKALNO-MECHANICYSTYCZNY WZORZEC NAUKI

Jego przesłanki już znamy. Wypracowali je ludzie Odrodzenia czasu wielkich odkryć geograficznych. Treść najważniejszą ująć można zwięźle następująco: „Droga prawdziwej nauki powinna być taka sama, jak droga fizyki. A drogą fizyki jest opis mate­matyczny zjawisk, oparty na badaniach eksperymentalnych”.Oczywiście nie ma w nim „istoty rzeczy” ani „sił ukrytych”. Fizyk (również chemik i biolog) mówi o różnych rodzajach energii, np. o energii kinetycznej i potencjalnej. Ale mowa o energiach nie jest niczym innym, jak tylko liczbowym opisem przemienności widocznych zjawisk, np. przemienności ciepła na ruch. W opisie tym fizyk nie domyśla się czegoś w rodzaju wysiłku mięśniowego wrażeń kinestetycznych, a więc czegoś „wewnętrznego”, co można by uważać za „istotę” danej energii. Nie domyśla się w nim rów­nież „istoty” jako rzekomej „sprężyny” zjawisk, czynnika wpraw­dzie działającego, lecz nie poznawalnego; nieuchwytnego w żad­nych pomiarach, a więc w liczbach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *