14 Sty

IDEAŁ NAUKI

A właśnie istnienie takiej to sprężyny w zjawiskach życiowych zakładali tzw. witaliści, tj. zwo­lennicy poglądu, w myśl którego różnica istotna między ciałami martwymi a ożywionymi (tj. roślinami i zwierzętami) polega na obecności w tych drugich specyficznej, acz ukrytej siły wewnętrz­nej, wywołującej wszelkie procesy życiowe i kierującej nimi. Siła ta ujawnia się wprawdzie w czynnościach życiowych, lecz sama jest niedostępna dla wzroku bądź dla innych zmysłów. Pogląd ten nawiązywał do filozofii Arystotelesa i był zgodny ze sposobem myślenia uczonych scholastycznych. Był natomiast całkiem sprzeczny ze sposobem myślenia i z ogólnymi założeniami poznaw­czymi nauki nowożytnej.W ideale nauki, jaki stopniowo ukształtował się pod wpływem odkryć fizyki, od samego początku mieścił się postulat ścisłości pojęć i dokładności pomiarów. Niedostatki na tym polu stanowiły w dużej mierze przyczyny niepowodzeń nader wątłej fizyki scho­lastycznej. Jeśli bowiem odkrycia fizyczne i wynalazki techniczne mają ostatecznie — poprzez te wynalazki — służyć praktyce, prze­de wszystkim na odcinku walki o byt, odpowiednie narzędzia, sprzęty, maszyny czy urządzenia muszą być dokładnie przystoso­wane do stosunków przestrzennych (rzeczy, zjawisk, urządzeń itp.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *