14 Sty

OSIĄGNIĘCIA TWÓRCZE

Oczywiście reagują również i niemniej na osiągnięcia twórcze, na poglądy, które im trafiają do przekonania, na problemy, metody, koncepcje, odkrycia, które ich urzekają, pociągają za sobą, każą naśladować, prowadzić dalej prace po­przedników, uznanych za mistrzów itp.Ich reakcje pozytywne czy negatywne uzależnione są od wielu czynników umysłowych i uczuciowych. Otóż reakcje te mają war­tość dla postępu nauki, jeśli lub w miarę jak są przystosowane do obiektywnego stanu wiedzy przejętej od poprzedników, pośrednio do rzeczywistości na danym odcinku badań naukowych. Jeśli bo­wiem nie są przystosowane, ich nowy trud badawczy albo w ogóle nie wchodzi w rachubę, albo szybko ulega eliminacji. Zupełnie tak samo, jak w sporcie.Znaczy to, że uczeni „przejmujący pałeczkę sztafety” nie mogą się zainteresować byle czym, krytykować i badać byle co, snuć teorie według widzimisię, ale czynić to winni w należytym związ­ku i przystosowaniu do wiedzy już osiągniętej. Tak jak w grze w szachy lub domino. Posługując się językiem literackim, można by powiedzieć, że logika wydarzeń historycznych (na odcinku ba­dań naukowych) idzie tu w parze z „logiką niewiedzy” i z psycho­logią myślenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *