14 Sty

PIERWSZOPLANOWA WAŻNOŚĆ

Wynika stąd pierwszoplanowa ważność różnego pokroju in­strumentów pomiarowych w fizyce i naukach pochodnych. A zatem idee eksperymentu, ścisłości pojęć i dokładności po­miarów należą do podstaw nowożytnej nauki. Dodajmy: do pod­staw, których ważność niezmiennie potwierdzała się w praktyce.W fizykalnym ideale nauki mieściło się przekonanie co do szcze­gólnej i całkiem wyjątkowej roli wzroku w naukowym poznawa­niu przyrody: „Tyle poznania prawdziwego i sprawdzalnego, czyli obiektywnego, ile możliwości wzrokowego dotarcia do zjawisk badanych”. Tak mniej więcej można by w uproszczeniu przedsta­wić ideał ten względnie stanowisko epistemologiczne. Krótko: fi­zykalny ideał nauki był ideałem „wzrokopochodnym”.Fizycy, astronomowie, chemicy, biolodzy, ludzie medycyny opi­sują faktycznie to, co jest naoczne. Przedstawiają związki zależno­ści, ruchu, stosunki geometryczne między składnikami lub kolej­nymi fazami tego, co widać; tego, co „okiem i szkiełkiem mędrca” można stwierdzać jako stan faktyczny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *