14 Sty

POCHODZENIE I CELE NAUKI SCHOLASTYCZNEJ

Aby należycie uchwycić sens ideałów nauki nowożytnej, stopnio­wo krystalizujących się w opisanych wyżej warunkach, trzeba na chwilę skupić się na nauce średniowiecznej, praktycznie biorąc, na nauce uprawianej na uniwersytetach z czasów scholastyki. Powstały one w zasadzie dla sprostania potrzebom praktycznym, tj. dla kształcenia księży, prawników, nauczycieli (szkół zakon­nych) i medyków. Jednakże wobec -werbalnego charakteru ówcze­snej nauki, polegającej na objaśnianiu Biblii, prawa kanonicznego’, zniekształconych pism Arystotelesa  i Galena , potrzebom tym służyły raczej formalnie niż realnie. Dawały absolwentom pewien szlif umysłowy i dyplom uprawniający do określonych stanowisk awansów, praktycznie biorąc, w obrębie hierarchii kościelnej bądź w kancelariach możnowładców. Za tym wszystkim jednak tkwiła potrzeba ideologiczna: utrzymania i umacniania ówczesne­go porządku społeczno-politycznego i gospodarczego, a to poprzez obronę wiary chrześcijańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *