14 Sty

POD WPŁYWEM NOWYCH WARUNKÓW

W czasach bowiem, w których powstawały nowo­czesna fizyka, chemia i biologia wraz z medycyną, psychologia stanowiła część systemów filozoficznych. Wciąż jeszcze rozpra­wiano wówczas o „istocie duszy”, tak jak przedtem o- „istocie” ziemi, zwierzęcia, rośliny, gwiazd itp.Pod wpływem nowych warunków społeczno-ekonomicznych w tworzącym się w XVII w. ustroju kapitalistycznym dokonano wielu praktycznie wartościowych wynalazków technicznych. Dzię­ki temu doszło — w splocie nowych warunków społecznych — do tzw. pierwszej rewolucji techniczno-przemysłowej w X(VIII w. (najpierw w Anglii, z kolei na kontynencie europejskim), pod jej zaś wpływem zaczęły się szybko przeobrażać formy i poziom życia mas ludzkich w Europie zachodniej.W tym stanie rzeczy nic bardziej zrozumiałego, jak powstanie utrwalenie się w świadomości wykształconych Europejczyków, przede wszystkim naukowców-przyrodników, szczególnego ideału nauki, ideału, który niejako odzwierciedlał i podsumowywał w so­bie świetne osiągnięcia fizyki i techniki.Ze względu na ścisły związek z fizyką mówić można by tu o fi­zykalnym ideale nauki, natomiast ze względu na jego treść —ideale mechanicystycznym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *