14 Sty

RZECZY NIEWIDZIALNE NIE ISTNIEJĄ

Rzeczy absolutnie niewidzialne nie istnieją. Oczywiście trudności techniczne mogą powodować czasową lub względną nie- widzialność rzeczy istniejących; np. dotyczy to rzeczy niezmiernie małych lub ogromnie odległych. Opis naukowy rzeczy (zjawisk) widzianych, słyszanych lub innymi zmysłami spostrzeganych win­niśmy ujmować liczbowo, tj. podawać liczby dotyczące częstotli­wości, wielkości, kształtu, wzajemnych stosunków przestrzennychKrótko: liczbowy opis stosunków przestrzennych i czaso­wych powinien stanowić właściwą treść naukowego poznawania zjawisk i rzeczy. Przy tym opis liczbowy powinien opierać się, gdzie to jest możliwe, na eksperymencie.Oto wyznanie wiary ludzi nauki, którzy powołali do życia no­wożytną fizykę (Galileusz25, Huygens, Torricelli, Guericke, New­ton), chemię (Boyle, Priestley, Lavoisier), medycynę względnie biologię (Harvey, Leuvenhoeek, Spallanzani, Malpighi) i nauki pokrewne bądź pochodne. Warto zauważyć, że były to same tylko nauki przyrodnicze i że nie było wśród nich psychologii ani nauk pochodnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *