14 Sty

W NOWYCH WARUNKACH

Kto to robił, dobrze spełniał obo­wiązki wobec „świętej teologii”, praktycznie biorąc, wobec ustro­ju społeczno-politycznego. Kto tego nie robił, był niepotrzebny. A kto się takiemu uprawianiu nauki sprzeciwiał, był mniej lub więcej niebezpieczny. Tego trzeba było zniszczyć. Zadanie to speł­niała z wielkim powodzeniem tzw. św. inkwizycja .W nowych warunkach, o których mowa była wyżej, taki to ideał nauki względnie poznania, tj. ideał pokornego uczenia się Biblii, komentowania oficjalnych jej komentatorów, coraz to bar­dziej bladł i tracił grunt pod nogami. Rósł ideał nowy, nieporów­nywalny z powyższym. Jaki? Spróbujmy odpowiedzieć.W każdym okresie dziejów ludzie uprawiający naukę chcieli po­znać lub poznawać prawdę; zresztą wszystko jedno z jakiego motywu: dla samej prawdy („nauka dla nauki”), dla celów prak­tycznych („nauka to potęga”), z obu tych motywów łącznie czy też jeszcze z jakichś innych względów (np. dla rozrywki). Odnosi się to równeż do scholastów z uniwersytetów czy klasztorów średniowiecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *