14 Sty

WYDZIAŁY TEOLOGICZNE

Zgodnie z tym wydziały teologiczne tworzyły koronę uniwersytetów średniowiecznych., a ich pomyślne ukończenie doktoratem — koronę ówczesnych studiów. Trzeba sobie przy tym uprzytomnić, że intelektualna obrona wiary polegała głównie na dysputowaniu przy pomocy argumen­tów i kontrargumentów. Przy tym głos rozstrzygający miała za­wsze, formalnie rzecz biorąc, Biblia, faktycznie zaś najbardziej w danym czasie miarodajni jej komentatorzy-teolodzy. Z niektó­rych komentarzy wyłoniły się z czasem systemy filozoficzno- -teologiczne średniowiecza. Jednym z najpocześniejszych był sy­stem teologa dominikanina, św. Tomasza z Akwinu 22. Ich treścią istotną były oczywiście dogmaty wiary chrześcijańskiej, natomiast ich — można by rzec — logicznym rusztowaniem był odpowiednio spreparowany system filozoficzny Arystotelesa, czyli arystotelizm, który ostatecznie zwyciężył „rusztowanie” konkurencyjne w po­staci platonizmu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *