14 Sty

ZAŁOŻENIA NAUKI NOWOŻYTNEJ

Co prawda przy tym samym celu ogólnym (tj. poznawanie praw­dy) poglądy uczonych różnego czasu na istotę prawdy i na właści­wą drogę dochodzenia do niej bywały różne, a nawet sprzeczne.W ciągu wielu wieków ogół uczonych przekonany był o tym, przy­najmniej postępował jak gdyby w myśl przekonania, że wiedzę prawdziwą o świeeie można wyrozumować lub wydyskutować. Jeszcze nie tak dawno, bo z początkiem XIX, wieku, niektórzy filozofowie, np. Schelling, „wyrozumowywali” szczegółowe opisy zjawisk przyrody.Warto przy tym zaznaczyć, że pod wpływem odwiecznego ani- mizmu, tj. skłonności do uduchowiania zjawisk i rzeczy, uczeni (doktorzy uniwersytetów średniowiecznych) na ogół skłaniali się ku przekonaniom następującym: 1) Poznawać świat znaczy to ro­zumem docierać do tzw. „istoty rzeczy” w danym zjawisku. 2)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *